Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: desfet
desfet, -ta, -ts, -tes
(Del part. pass. de desfer.)
  1. adj. m. Que ha segut privat de la seua forma pròpia, per separació de les seues parts; destruït, fet malbé: desfet el cos de lexplosió.
  2. Que sha dissolt, convertint-se en líquit.
  3. Desnugat, deslligat: Tens desfets els nucs de les sabates.
  4. ant. Desposseït: Senyor, desfet de tot estic per a seguir el teu camí.
Buscar desfet en:
  • desfet coincidix en:
    • el participi masculí singular de desfer
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.