Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mija
mija, -iges
(Del llatí mĕdĭa, f. de mĕdĭu, mig.)
 1. s. f. Mida de vi i oli igual a la huitava part dun cànter.
 2. Mija aritmètica, resultat de dividir la suma dalgunes cantitats entre el número delles.
 3. Mija proporcional, la raïl del producte de diverses cantitats.
 4. A miges, loc. No del tot, no completament. A parts iguals o la mitat cada u: No ha acabat la faena, lha feta a miges. A miges, ni en la dòna. Pagàrem el dinar ell i yo a miges.
ref. A miges, ni en la dòna.
mig, -ija, -igs / -ijos, -ges
 1. adj. m. Situat en el centre o entre dos coses.
 2. La mitat dalguna cosa: Mig meló per a tu i mig per a mi.
 3. Mija bota, calcer que aplega fins la mitat de la cama.
 4. Mija sola, peça de sola que es posa a una sabata.
 5. A mija vesprada, a mig matí, lhora de la mitat de la vesprada o el matí.
 6. Que correspon a les característiques o condicions generals dun grup: És el portugués mig.
 7. Mig armat, V. mijarmut.
 8. Part que en una cosa està situada a la mateixa distància entre els seus extrems.
 9. Incomplet o imperfecte: No magraden les miges paraules.
 10. Mig obert o mig tancat, junt, ni obert de bat a bat ni tancat del tot.
 11. Mig obrir, obrir un poc, no de bat a bat.
 12. Fon. Se diu dun articulat entre la part anterior i posterior de la cavitat bucal.
 13. Fon. Se diu de la vocal que un grau dobertura entre les tancades i les obertes.
 14. Mig dol, vestit que no és totalment de dol.
 15. A mija veu, en veu baixa.
 16. Folc. Mig any, festa de moros i cristians que es celebra uns sis mesos abans de la gran festa; també rep el nom de la festa del mig any.
 17. Mig ouet, malnom que en algunes localitats donen als habitants de la ciutat de Valéncia.
 18. Estar mig figa i mig raïm, loc. Estar aixina aixana, ni be ni malament, no massa be.
Buscar mija en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mix i mijà.