Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: elles
elles
 1. pron. person. f. plr. V. ell.
ell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí ĭllu, aquell.)
 1. pron. Pronom personal de la tercera persona del singular.
 2. dialect. i en desus. Manera poc respectuosa de referir-se a persones a les que sha de guardar respecte, com ara als familiars: Ella mha pegat. — No digues ella, que és ta mare.
 3. ¡Ad ell, que és mesell!, loc. Se diu per a encorajar ad algú.
 4. ¡Ad ella, que és de Godella!, loc. Se diu per a encorajar ad algú.
 5. Com els de Beniparrell, cada u per ad ell, loc. Significa que cada u mira pels seus interessos.
 6. En Massamagrell cada u fuma de lo dell, loc. Indica que cada u lo seu i en això sha de conformar.
 7. Cada u a lo dell, com en Beniparrell o Massamagrell, loc. Cada persona va a lo seu, als seus interessos, idees o manies.
-ell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí -ellus.)
 1. suf. Sufix dorige llatí en valor diminutiu i que forma part de paraules com: cervatell, fardell, replanell, canterella
elle, -es
 1. s. f. cast. V. ell.
Buscar elles en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: ele.