Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: olla
olla, -lles
(Del llatí ōlla, mat. sign.)
 1. s. f. Recipient de fanc o metal, de forma arredonida i fondo, en dos o quatre anses, que sutilisa per a còure els aliments.
 2. Olla a pressió, la que es tanca hermèticament i bull a pressió.
  1. Menjar guisat en olla, principalment el que es fa bollint carn, llegums i verdures. Generalment lolla es compon de carn, col, cigrons, creïlles, i alguns trossos dembotit o cansalada. La carn dolla és la que es separa una volta bollit tot junt. En el caldo de la carn sol fer-se el primer plat del menjar, que consistix en una sopa en arròs o en alguna pasta.
  2. Olla de Nadal, dinar típic del dia de Nadal en terres valencianes. Lolla de Nadal du creïlla, cigrons, penca, napicol, chirivia, all porro, col rulleta, carlota, carn de tito o gallina, cansalada, vedella de garreta o coll, maneta de porc, osos de vedella i de cuixot, ouera de gallina i fegets de gallina o pollastre i pilota feta en carn de vedella i magre de porc picats, alls, jolivert, ou, sal, pa rallat i pinyons, tota embolicada en una fulla de col rulleta.
 3. Olla de la Plana, guisat que es fa en un calder gran, en trossos de carabassa, espinacs o bledes, naps, penques de cansalada, chirivies, se cou be tot junt, se posa el caldo del bollit en un plat i es fan sopes de pa, safig un raig doli, uns alls, un poc de sal, i alguns vitets; este guisat també era conegut com olla de regolfa.
 4. Nom de diferents objectes o recipients que pel seu aspecte o disposició són pareguts a una olla de cuina.
 5. Espai que queda entre els dos braços del forcat, a on va amarrada la béstia.
 6. Clot a on està encaixada la lliura de la prensa doli.
 7. Clot fondo que forma la part principal del forn de calç.
 8. Entrada de la mar en terra, formant una raconada arredonida en la costa.
 9. Joc que es fa lúltim dijous abans de la quaresma, els chics o chiques passen per les cases a demanar olles o cànters badats, en acabant fan un rogle i es van passant una olla tirant-se-la els uns als atres fins que es trenca, i seguixen aixina fins que es trenquen totes.
 10. plr. Joc infantil de chiquetes que consistix en fer com si cuinaren en objectes de joguet.
 11. Traure-li ad algú les faves de lolla, loc. Ajudar ad algú, resoldre-li problemes.
 12. Menjar-se lolla ans de coures, loc. Se diu quan una dòna es casa embarassada.
 13. Donar-se olla, loc. local. Donar-se importància presumint de lo que, en realitat, no es .
ref. Olla de molts no bull. Lo que tens en l’olla, trau-ho en lo cullerot. Olla de cabró, tot naps i carnó. Olla plena i vinga faena. L’olla plena i que es muiga la pena.
Buscar olla en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: ¡hola! i ollada.