Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: primer
primer, -ra, -rs, -res
(Del llatí primarĭu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que precedix a tots els atres en una série, un temps, etc.
 2. El primer dany, el dia en que escomença lany, el dia de cap dany.
 3. El primer de giner, febrer, març, el dia en que escomença el més de giner, febrer, març
 4. Primer pis, aquell que es troba immediatament damunt de la planta baixa dun edifici.
 5. Primera , o primera passada, primera passada de pintura, tint, etc., que es dona a una cosa.
 6. Primera missa, aquella missa que celebra un sacerdot una volta rebudes les órdens sacerdotals.
 7. Primera pedra, pedra que es coloca en una cerimònia solemne per a iniciar una obra pública, un monument, un edifici, etc.
 8. A primers de giner, febrer, en els primers dies del més de giner, febrer
 9. De primera , directament, originàriament, sense intermediaris.
 10. Anterior.
 11. Que sobreïx en calitat o dignitat als demés.
 12. De primera, de lo més be, de primera classe, de la millor categoria.
 13. Que obra ans que els demés.
 14. ant. Que va davant dels demés.
 15. adv. Ans, abans: Ton germà major naixqué dos anys primer que tu. Primer màrtir que confessor.
 16. De primer, loc. Primerament: De primer digué que vindria i en acabant no vingué.
 17. De primeres, loc. Primerament, de primeries, a lescomençament, a linici, al principi.
 18. A lo primer, loc. Al principi, primerament.
 19. A primera vista, loc. Sense mirar en deteniment, de primera mirada.
 20. A la primera, loc. Al primer intent.
 21. A la primera cullerada, una mosca, loc. Se diu quan al primer intent ix la cosa malament.
ref. El primer deure dels hòmens és respectar a les dònes. El que pega primer, pega dos voltes. El que primer s’escudella, se’n du la millor part. La primera intenció és la que val.
Buscar primer en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.