Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mirar
mirar
Flexió verbal »
(Del llatí mīrāre, admirar.)
  1. v. tr. Dirigir la vista a alguna cosa.
  2. Mirar de reull o mirar darrere ull, mirar obliquament. Mirar en dissimulació cara a una direcció pero dirigint la mirada sense girar el cap.
 1. refl. Observar-se en un espill u mateix.
 2. Observar en atenció.
 3. Observar en la ment per a conéixer, discernir, jujar, considerar, reconéixer.
 4. Ben mirat, pensat o considerat detengudament: Ben mirat hauríem de considerar latra opció.
 5. Jujar ad algú o ad alguna cosa duna determinada manera.
 6. Anar en conte, procurar: Mira de dormir una miqueta.
 7. Tindre en consideració, fer cas dalgú o dalguna cosa: Mira lo que diu ton pare i fes-li cas.
 8. Mirar per (algú, alguna cosa), protegir, defendre, cuidar ad algú o ad alguna cosa.
 9. intr. Dirigir la mirada.
 10. Estar una cosa situada en determinada orientació: El meu balcó mira a la mar.
 11. Vore vindre lo que va a passar: Estava esperant-lo i mirava que se me fea de nit. Estic mirant que no aneu a acabar la faena hui.
 12. Mirar mal a algú, mostrar-li desafecte, despreci.
 13. Usat en imperatiu per a cridar latenció dalgú o per a expressar diferents impressions dadmiració, sorpresa, etc.
 14. Mirar a algú per damunt del muscle, loc. Tractar en superioritat, en despreci ad alguna persona.
 15. Mirar avant, loc. Ser positiu, no viure de recorts o velles glòries.
 16. Mirar contra el govern, loc. Visquejar.
 17. ¡Mira!, ¡Che mira!, ¡Mira tu!, Mira això!, ¡Mira tu si el diable cara de porc!, exclamacions de sorpresa, estranyea o protesta.
 18. No mirar pèl o sense mirar pèl, loc. Sense fer distinció o sense miraments: Fes be sense mirar pèl.
 19. refl. Fer que el mege analise una ferida, malaltia, dolor que algú : Mirat eixa taca en la pell que hi ha molt de càncer de pell. Eixa ferida se lhaurà de mirar si no vol que sendenye.
ref. Mira’m i no em toques.
Buscar mirar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mirrar.