Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: diable
diable, -es
(Del llatí diabŏlus, mat. sign.)
 1. s. m. Dimoni o esperit del maligne; en la tradició judeucristiana, àngel caigut o cada u dels àngels que Deu desterrà de sa presència per la seua rebelia.
 2. Nom genèric dels esperits malignes.
 3. Per antonom. Príncip dels àngels caiguts o príncip dels dimonis, que representa lesperit del mal; Satanàs.
 4. per ext. Persona o animal temible perque obra duna manera temerària, turbulenta, fent malifetes.
 5. Mal de diable, endimoniament.
 6. Pobre diable, pobre desperit, infeliç, de poca valia.
 7. ¡Diable!, ¡Dimoni!, interj. coloq. Exclamació que expressa sorpresa, contrarietat o admiració.
 8. Anar el diable solt, loc. Haver molt de soroll o guirigall.
 9. Fer diables sense mole, loc. Fer coses molt difícils, tindre molta habilitat i astúcia.
 10. Paréixer el diable dels Socors, loc. Anar vestit de manera exagerada i ridícula.
 11. Saber a on sajoca el diable, loc. Saber moltes coses que els atres no saben.
 12. Ser de la pell del diable, loc. Ser molt roïn o guilopo.
 13. ¡Mira tu si el diable cara de porc!, exclamació destranyea en la qual se protesta duna cosa mal feta.
observacions/documentació: En la llengua popular i coloquial se sol usar la forma sinònima dimoni.
ref. El diable en el cos, i el rosari en la mà. El diable, quan no té qué fer, juga en lo rabo. Un diable sembla a un atre.
Buscar diable en: