Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: àngels
Àngels
(Plural del nom propi Àngel,.)
 1. s. f. Nom propi de dòna.
àngel, -ls
(Del llatí angĕlus, mat. sign., i este del grec ἄγγελος, mensager.)
  1. s. m. Esperit celestial creat per Deu que actua com a intermediari entre Ell i els hòmens. Sol representar-se alat i asexuat.
  2. Àngel de la guarda o custodi, àngel que assignat cada home o grup humà per a guardar-lo de tot mal.
  3. Àngel Custodi del Regne de Valéncia, àngel protector del Regne. Sol representar-se en una espasa en la dreta i una corona en lesquerra.
 1. Làngel caigut, el dimoni.
 2. Àngel exterminador, ministre de la còlera divina.
 3. Albat, chiquet mort ans de fer sèt anys.
 4. fig. Persona molt bona.
 5. Peix selaci del suborde dels esquàlits (Rhina squatina), que aplega a dos metros de llargària, de cap i cos aplanats, en unes aletes pectorals i abdominals molt grans, com unes ales, és negre per la banda de dalt i blanquinós per baix.
 6. Folc. Els angelets, festa de la població valenciana dOntinyent de caràcter religiós en honor a lImmaculada Concepció. El nom li ve donat pels dos chiquets vestits dàngel que recorren la població anunciant les festes dedicades a la Purissimeta entonant unes estrofes en valencià, com ara: Hui del cel nova ha arribat / que Ontinyent, en devoció / festeja a la Concepció / de Maria sens pecat.
 7. Fer làngel, loc. Fer-se el bo quan interessa.
 8. Els àngels canten, loc. Se diu davant duna cosa que està molt be o un menjar que està molt bo.
Buscar àngels en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: gèl i gel.