Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sèt
sèt, -ts
(Del llatí sĕpte, mat. sign.)
  1. adj. num. Sis més u.
  2. Que fa sèt, sèptim, que en du sis davant.
  3. s. Carta o un atre objecte marcat en el número 7.
  4. Número o sifra que representa al número 7.
  5. Sèt i mig, joc de cartes en el que cada carta val lo que du marcat, llevat de las, la sota, el cavall i el rei que valen mig; a cada jugador se li dona una única carta, pero pot demanar-ne més si esta és molt baixa; guanya la persona que està més prop del sèt i mig.
  6. Vindre una peça de roba sèt bosses, loc. Vindre ampla.
  7. dialect. i coloq. En rifes, sortejos, loteries i jocs rep el nom de la lluna.
observacions/documentació: El plural sets s’utilisa quan este vocable actua com a substantiu.
ref. Sèt pantalons, catorze camals. En sèt pams en tinc prou.
Buscar sèt en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: set.