Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Carta
carta, -tes
(Del llatí charta, paper escrit.)
 1. s. f. Paper escrit que senvia o entrega ad algú per a comunicar-se o comunicar-li alguna cosa i que sol anar dins dun sobre.
 2. Carta geogràfica, mapa.
 3. Carta de poblament, document fet pel rei o senyor dun lloc repartint terres i drets als pobladors en la finalitat de fundar un poble.
 4. Carta astral, gràfic en la posició dels planetes i uns atres factors en el moment de nàixer una persona i que segons creències poden influir en la persona.
 5. Carta blanca, permís que es dona a algú per a obrar lliurement.
 6. Carta magna, constitució escrita dun Estat.
 7. Carta citatòria, document demplaçament.
 8. Carta circular, la carta o escrit que es dirigix a diferents persones en una mateixa redacció.
 9. En un restaurant, llista en els plats i begudes que es poden consumir.
 10. Carta oberta, la que es dirigix a una persona pero que és pública.
 11. Carta bulada, document que la signatura real o dun atre mandatari.
 12. Carta de crèdit, document que impon a algú que faça una donació a un tercer.
 13. Carta credencial, document que servix per a justificar una representació del portador davant dun tercer.
 14. Carta de dot, document jurídic a on consten els bens que aporta al matrimoni la dòna.
 15. Carta de germandat, document expedit per una germandat o comunitat religiosa en el que es fa constar que sadmet com a germà a una persona.
 16. Carta de gràcia, document que dona un dret ad algú, generalment era expedit pel rei.
 17. Carta de naturalea, document que reconeix com a súbdit a un estranger en el país a on residix.
 18. Carta pastoral, escrit que dirigix un eclesiàstic als seus feligresos en motiu duna festivitat o un atre motiu que es considere important.
 19. Carta pública, document notarial.
 20. ant. Full de paper, en especial els referits als que conformen un llibre.
 21. Paper escrit per algú que un destinatari al que se li vol contar lo que se li escriu.
 22. Carta de navegar, mapa que indicats els principals accidents geogràfics i informació important per a la navegació.
 23. Cada una de les cartulines que componen una baralla.
 24. Tirar les cartes, acció dendevinar el futur per mig duna baralla de cartes.
 25. Tindre carta blanca, loc. No tindre cap de restricció a lhora de fer les coses.
 26. Prendre cartes en lassunt, loc. Prendre la paraula, intervindre en una conversació, posar-se en una qüestió.
 27. Jugar a cartes vistes, loc. Actuar francament o actuar en seguritat per saber tot lo que afecta i que vore en lassunt.
ref. Canten cartes i callen barbes. A cartes vistes, tot són jugadors. Cartes, daus, dònes i vi, fan tornar el ric mesquí. Cartes marcades, partides guanyades. Les cartes i l’aiguardent, fan portar el cap calent. Les cartes feren parlar a un mut.
cart, -ta, -ts, -tes
 1. adj. m. var. ort. ant. V. quart.
Buscar Carta en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: encartat i encartada.