Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: donació
donació, -ons
(Del llatí donatĭo, -ōnis, mat. sign.)
  1. s. f. Acte i efecte de donar.
  2. Transmissió barat a res a una persona o entitat de lo que es posseïx.
    1. Cosa donada: Estos llenços són una donació feta a lInstitució per un acadèmic.
    2. Donació entre vius, la que es fa segons les lleis per a que siga efectiva en vida del donador.
    3. Donació per causa de mort, la que es fa per a tindre efecte una volta mort el donador.
ref. Qui en vida donació faça, chafa-li el cap en una maça.
Buscar donació en: