Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: comunicar
comunicar
Flexió verbal »
(Del llatí commūnĭcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Fer que un atre siga partícip de lo que u .
  2. intr. o refl. Intercanviar idees, etc., en un atre.
  3. intr. o refl. Estar en relació per mig dun pas, conducte, canal: LAlbufera es comunica en la mar per mig dunes goles.
  4. ant. Combregar.
  5. Fer saber, difondre idees, notícies, órdens...
Buscar comunicar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.