Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: blanca
Blanca
(Del germ. Blanca, nom propi de dòna.)
 1. s. f. Nom propi de dòna.
blanca, -nques
(Femení de blanc, substantivat.)
 1. s. f. Pardal de la família dels còrvits i de lespècie Pica caudata o Pica rustica que normalment el bec, el cap, la coa i les cames de color negre i el pit i una part de les ales de color blanc, de carn pudente i que pot aplegar a dir algunes paraules. Se sent atreta pels objectes lluents o cridaners, que furta i amaga o sels emporta al seu niu. És domesticable.
 2. Moneda de billó que solia valdre huit diners.
 3. Charrar més que una blanca, loc. Parlar molt.
blanc, -ca, -cs, -nques
(Del germ. blank, mat. sign.)
 1. adj. m. El color de la llum solar sense descompondre en els diferents colors de lespectre, com el color de la llet o la neu.
 2. En el cabell deste color.
 3. Que el color molt més clar que uns atres de la mateixa espècie: Vi blanc.
 4. Se diu de cartes, o papers que no estan escrits.
 5. Armat en blanc, loc. ant. En guarnició de ferro.
 6. s. Pintura o tint que és del mateix color o paregut al de la neu o la llet.
 7. Blanc de lull, la part blanca de lull.
 8. Blanc de lou, la clara o part blanca de lou.
 9. Blanc de lungla, zona blanquinosa arquejada que es veu en el naiximent de lungla.
 10. Embotit típic valencià que es fa en carn magra i greix de porc; sol denominar-se blanquet. // Fer blanc, locv. Encertar quan se dispara una arma o llança una pedra, una llança...
 11. Blanc com la neu o el gesmil, loc. Molt blanc.
 12. Blanc com la paret, loc. Molt blanc de pell, generalment facial.
 13. Fer vore lo negre blanc, loc. Enganyar o fer creure les coses de manera diferent a com són.
 14. Girar els ulls en blanc, loc. Mirar cap amunt sense girar el cap de manera que queda a la vista només el blanc dels ulls.
 15. Estar en blanc, loc. Se diu del paper o llibre que no està escrit.
 16. Estar en blanc, loc. No tindre notícies de res.
 17. Deixar en blanc, loc. Abandonar.
 18. Quedar-se en blanc, loc. Quedar-se sense saber qué dir, oblidar-ho tot pels nervis o la por.
 19. Blanc i negre, se diu dun entrepà en llonganiça i botifarra. També es diu dun café graniçat en gelat de llet merengada.
 20. Blanc de Valéncia, varietat de bicarbonat que utilisen els artistes fallers com a base a la pintura.
blanca, -nques
(Femení substantivat de l’adjectiu blanc.)
 1. s. f. Mús. Figura o nota musical que equival a la mitat del valor de la redona.
Buscar blanca en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.