Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: arma
arma
(Del prov. arma, mat. sign.)
 1. s. f. ant. V. ànima.
arma, -mes
(Del llatí arma, -ōrum, mat. sign.)
  1. s. f. Instrument que servix per a atacar o defendres.
  2. Arma atòmica o nuclear, larma que produïx el seu efecte per mig duna explosió nuclear.
  3. Arma automàtica, larma de fòc en la que lacció de carregar, amartellar, disparar i recarregar és completament automàtica.
  4. Arma blanca, arma ofensiva de tall, com un punyal o una espasa.
  5. Arma blindada, larma coberta dun blindage.
  6. Arma de doble tall, larma blanca que tall per les dos cares.
  7. Arma de fòc, arma que es dispara en pólvora.
  8. Arma de , larma que es du oculta o forma part dun equip individual.
  9. Arma de percussió, larma de fòc en la que lexplosió que la dispara es produïx per un colp.
  10. Arma de precisió, larma de fòc feta de manera que el seu tir és més precís.
  11. Arma defensiva, se diu de larma que servix per a defendres.
  12. Arma llançadiça, se diu de larma que es llança en la o un instrument com la fona, larc...
  13. Arma llaugera, larma blanca curta, la de fòc que es pot manejar en una sola o la transportable sense auxili de motor o tracció animal.
  14. Arma mecanisada, larma de fòc que dispara des del vehícul que la transporta.
  15. Arma motorisada, larma de fòc que es transporta en ajuda dun camió o tractor.
  16. Arma naval, la que sutilisa des duna nau o embarcació de guerra o per a un desembarc.
  17. Arma ofensiva, se diu de larma que servix per a atacar.
  18. Arma pesada, larma de fòc que ha de transportar-se en tracció animal o motor.
  19. Armes reals, ant. les armes que sutilisaven en un torneig, per oposició a les armes de guerra.
  20. Arma semiautomàtica, se diu de larma automàtica a on el dispar el realisa lagent.
  21. Arma sucada, en largot de la delinqüència, larma que ha segut utilisada en un crim o agressió.
 1. Armes dels animals, les dents, ungles banyes, etc., dels animals.
 2. Armes parlants. Heràld. Signe que representa un objecte de nom paregut o igual al de la persona, família o Estat que les usa, com els Perera una pera o Castella un castell.
 3. fig. Qualsevol mig utilisat per a conseguir un fi.
 4. Escut darmes, Heràld. Superfície de diferents figures a on se representen els blasons duna família, Estat, etc.
 5. Gent darmes, gent armada que forma leixèrcit.
 6. Mestre darmes, persona que ensenya lart de lesgrima.
 7. Sala darmes, sala desgrima.
 8. ¡A les armes!, i ant. ¡a armes!, crit per a fer prendre les armes i atacar o defendres.
 9. Alçar-se en armes, V. alçar.
 10. Armes al muscle, crit que ordena posar-se les armes al muscle als soldats en la milícia, generalment per a marchar o desfilar.
 11. Baixar o depondre les armes, cessar les hostilitats.
 12. Cridar a les armes, cridar per a fer el servici militar.
 13. Deixar les armes, retirar-se del servici militar.
 14. Descansar armes, crit que ordena als soldats en la milícia recolzar larma en terra per a descansar del seu pes.
 15. Estar en armes, estar armat per a lluitar o en guerra civil.
 16. Fet darmes, combat.
 17. Passar per les armes, eixecutar a un reu a tirs.
 18. Prendre armes, armar-se.
 19. Prendre les armes, armar-se per a latac.
 20. Presentararmes, rendir la tropa honors militars posant el fusil davant del pit, en el disparador cap a fòra.
 21. Rendir o entregar les armes, donar les armes a lenemic en senyal de rendició.
 22. Velar les armes, antiga cerimònia que consistia en passar la nit velant les armes la persona que al sendemà havia de ser armat cavaller.
 23. Les armes les carrega el dimoni, loc. Indica que res bo pot passar quan una arma es carrega.
ref. Armes i diners, si no es saben manejar no valen res.
Buscar arma en:
 • arma coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de armar
  • la 2ª persona d'imperatiu de armar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: armada i armat.