Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: gent
gent, -ts
 1. adv. ant. V. gint.
gent, -ts
(Del llatí gens, gentis, mat. sign.)
 1. s. f. ant. Poble, nació.
 2. Grup de persones; número indeterminat de persones.
  1. Gent de be o bona gent, bones persones.
  2. Gent de pau, persones pacífiques o que tenen bones intencions; sobretot sutilisa esta expressió per a contestar a qui pregunta quan algú toca a la porta.
  3. Gent dorde, persones que promouen lorde social, la disciplina, el compliment de la llei, la normalitat, etc.
  4. Gent principal, persones importants o de bona posició social.
  5. Gent baixa, persones de la plebe, conflictives o de la més baixa categoria social.
  6. Gent menuda, se diu dels chiquets.
 3. Gent de la pota badada, loc. Dit de les dònes.
 4. Gent dun camal, loc. desus. Les dònes, referint-se a que les faldes a soles tenen un camal.
 5. Gent de mar, dit dels peixcadors o dels mariners.
 6. Fer la gent, loc. Contractar als membres de la tripulació dun barco; enrolar.
 7. Se diu dels soldats i les tropes dun eixèrcit.
 8. Gent replegadiça, soldats o tropes no regulars.
 9. desus. i despect. Gent vulgar per oposició a personal o persones.
 10. Ser més gent que en Bétera, loc. Ser molta gent.
ref. Gent de poblet, gent de roglet. Gent de montanya, el que la pert la guanya. Gent de ribera, gent falaguera. Gent de ribera, puta i mal filanera. Gent de ribera, puta i mal faenera. Gent del pla, a on l’envien va. Gent de marina, gent vagarina. A gent jove, pa blanet. Gent de ploma, gent d’embrolla. Gent pobra no necessita criats. Gent d’ahuc, campana de fust. Roïn gent, roïn processó. Molta gent per al rei és bona. Bona terra i mala gent (se diu de molts pobles que acaben en -ent: Lluchent, Moixent, Sellent, Torrent, etc.).
Buscar gent en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.