Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Estat
estat, -ts
(Del llatí stātus.)
 1. s. m. Situació en que es troba una persona o cosa.
 2. Estat físic, cada una de les formes en que es presenta la matèria, és dir, sòlit, líquit i gaseós.
 3. Rel. Estat de gràcia, se diu del que lànima sense pecat.
 4. Rel. Estat dinocència, aquell en que Deu creà al primer home sense pecat original.
 5. Estat dànim, manera de sentir-se una persona, alegre, trista, abatuda...
 6. Estat de contes, document a on se veu la situació contable duna empresa.
 7. Estat de benestar, sistema social i econòmic que assegura la redistribució de la renda i les prestacions socials.
 8. Estat de guerra, el duna població en guerra quan lautoritat civil entrega el poder a lautoritat militar.
 9. Estat dalarma, el que es declara davant de grans alteracions de lorde públic i que supon leliminació temporal de les garanties constitucionals, en alguns llocs se denomina estat dexcepció.
 10. Document a on se mostra per mig de sifres la situació dalguna cosa o fet.
 11. Estat civil, situació duna persona en lorde social, especialment si es troba casada, fadrina o viuda.
 12. Condició social, situació, grau, categoria.
 13. Classe social, els diferents estaments socials dividits en categories, com leclesiàstic, el noble...
 14. Estat major, cos doficials encarregats dassessorar i informar als superiors duna unitat militar i dirigir leixecució de les seues órdens.
 15. ant. Cort, acompanyament dun príncip.
  1. Manera de ser i organisar-se els hòmens reunits en societat.
  2. Estat monàrquic, republicà, referint-se a la classe de règim polític.
  3. Estat federal, el compost per estats en gran autonomia i sobirania.
  4. Estat autonòmic, el format per regions o nacionalitats en autonomia pero sense sobirania o dret a lautodeterminació.
  5. Estat associat, el que autonomia pero participa en les estructures de govern dun atre país.
 16. Territori governat per un senyor, príncip...
  1. Organisació política dun país sobirà vinculat a un territori.
  2. Estats Units, territoris autònoms constituïts en estats federals.
Buscar Estat en:
 • Estat coincidix en:
  • el participi masculí singular de estar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: tat.