Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: entrega
entregue, -ga, -es
  1. adj. m. ant. i hui local. Íntegre, sancer.
entrega, -gues
(Posverbal de entregar.)
  1. s. f. Acció i efecte dentregar o entregar-se.
  2. Cada u dels fascículs que componen una obra impresa que es distribuïx o ven per parts.
observacions/documentació: " ... de bens de homens de Onda per fer entrega als vehins de la dita vila...”. Llibre de Consells. 1404.
Buscar entrega en:
  • entrega coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de entregar
    • la 2ª persona d'imperatiu de entregar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: entregat.