Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: obra
obra, -res
(Del llatí ŏpĕra, mat. sign.)
 1. s. f. Cosa feta per un agent.
 2. Acció humana.
 3. Obra de misericòrdia, acció corporal o espiritual destinada a ajudar al pròxim.
 4. Obra pia, fundació benèfica de naturalea religiosa.
 5. Allò en lo que algú està treballant.
 6. Resultat de laplicació de lactivitat dirigida a un fi, lo que sha produït o realisat com a conseqüència dun treball.
 7. Obra grossa, els productes més grans dun ofici, duna fabricació industrial, etc.
 8. Obra prima, els productes més fins dun ofici, duna fabricació industrial, etc.
 9. Obra aspra, se diu de les peces de ceràmica domèstica funcional que no estan vidriades, com gerres, llibrells, cànters, perols...
 10. ant. La part ornamental duna manufactura, com el brodat duna tela.
 11. Producte final dun treball artístic, lliterari, científic o cultural: un quadro, una escultura, un llibre, etc.
 12. Conjunt de les obres dun artiste o dun escritor.
 13. Treball de construcció o reparació dun edifici, dun mur, dun camí, etc.
 14. Fer obra o fer obres, treballar en la construcció o reparació dun edifici o part dell.
 15. Lobra de la Sèu, se diu duna obra que tarda molt de temps en acabar-se.
 16. Obres públiques, treballs de construcció dedicats al servici de la societat, com ara carreteres, ports, infraestructures ferroviàries, etc.
 17. Edifici o conjunt dedificis que sestan construint.
  1. Materials de terra cuita que susen per a la construcció.
  2. Dobra, se diu datifells de cuina fets de fanc: Una caçola plana dobra.
 18. Obra vista, paret o pilar fet de terra cuita, sense cobrir o lluir en una capa de morter o algeps, de modo que es veu el material de la construcció.
 19. Conjunt dobjectes de fanc o argila.
 20. ant. Cantitat aproximada dalguna cosa.
 21. En obres, en procés de construcció.
 22. Nàut. Obra viva, part sumergida del buc duna embarcació, la que està per davall de la llínea de flotació del mateix.
 23. Nàut. Obra morta, part del buc duna embarcació que es troba per damunt de la llínea de flotació de forma permanent.
 24. Donar obra, loc. ant. Procurar, fer que es realise una cosa.
ref. Obres són amors, que no bones raons. Obres vullc, que no raons. Les obres són l’espill de l’ànima. En les obres i en la fe, se coneix qui amor te té. Obra de paleta, poca i mal feta.
Buscar obra en:
 • obra coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de obrar
  • la 2ª persona d'imperatiu de obrar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: obrat.