Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: ajudar
ajudar
Flexió verbal »
(Del llatí adjutare, mat. sign.)
    1. v. tr. Donar ad algú lo que en un determinat moment necessita o colaborar en ell en un quefer: Ajuda als necessitats. Li ajudaré a espentar el coche.
    2. Ajudar a missa, servir en la missa.
  1. refl. Utilisar una cosa com a instrument per a conseguir una atra: Sajuda de les closses per a caminar.
  2. Per extensió, socórrer, auxiliar.
  3. Deu no majude si..., jurament: Deu no majude si no dic la veritat.
  4. Si Deu majuda o si majuda Deu, equival a jure que. ant. Si Deu majut.
ref. Més val Deu ajudar que matinar. Ajuda’t i Deu t’ajudarà.
Buscar ajudar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.