Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Allò
allò
(Del llatí ĭllŭd, mat. sign.)
  1. pron. dem. n. Aquella cosa; designa lo que en el temps o lespai està llunt de lemissor i el receptor: Allò que et diguí era veritat. Allò que veus allà dalt és un castell.
  2. Designa despectivament a persones o animals: La nóvia que tenia; allò era una granera.
observacions/documentació: Este pronom demostratiu neutre és invariable. El valencià distinguix tres categories de localisació en els pronoms i adjectius demostratius, aixina com en els adverbis de lloc: Açò, això, allò; este, eixe, aquell; ací, ahí, allà o allí.
ref. Allò ha dut açò.
Buscar Allò en: