Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: treballant
treballant
  1. adj. ant. Que treballa.
Buscar treballant en:
  • treballant coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.