Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cuita
cuita, -tes
 1. s. f. ant. Pressa, celeritat.
 2. ant. Circumstància molt difícil, pena, aflicció, preocupació.
cuita, -tes
(Forma femenina de cuit, participi passat del verp còure.)
 1. s. f. Cocció, preparació duna cosa com a conseqüència de laplicació duna calor intensa.
cuit, -ta, -ts, -tes
(Cel llatí cŏctu, mat. sign.)
 1. adj. m. Preparat o modificat com a conseqüència de laplicació duna calor intensa.
Buscar cuita en:
 • cuita coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de cuitar
  • la 2ª persona d'imperatiu de cuitar
  • el participi femení singular de còure
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cuyta i cuitat.