Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pia
pia, -ies
(Del llatí pia, mat. sign.)
  1. adj. f. Piadosa.
  2. Escoles pies, congregació religiosa fundada a finals del sigle XVI per sant Josep de Calassanç per a dedicar-se a lensenyança de chiquets pobres.
  3. Obra pia, lloc dedicat al cult a Deu o a leixercici de la caritat.
pia, -ies
  1. s. f. local. Vaca que taques de diferents colors.
pio, -ia, -os, -ies
(Del llatí pius.)
  1. adj. m. Devot, piadós.
  2. Nom propi dhome.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.