Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: congregació
congregació, -ons
(Del llatí congrĕgātiōne, mat. sign.)
  1. s. f. Acció i efecte de congregar.
  2. Associació o confraria que realisa obres benèfiques baix ladvocació dun sant.
  3. Rel. Companyia de religiosos que seguix la seua orde, pero que estan subjectes a una regla especial.
  4. Rel. En el Vaticà, junta de cardenals o duns atres eclesiàstics dedicada a estudiar i resoldre determinats assunts.
Buscar congregació en: