Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: viva
viu, -iva, -us, -ives
(Del llatí vīvu, mat. sign.)
  1. adj. m. Que vida.
  2. Que es mou o està actiu, que mostra vitalitat i capacitat per a fer.
  3. Que és intens o força: Color viu.
  4. Que és ràpit o despert per a entendre les coses: És un chiquet molt viu que tot ho entén ràpidament.
  5. s. m. Endoblegadura que es fa en la vora dalguna cosa, especialment en una peça de roba, teixit o pell.
  6. Més viu que una serp o que la fam, loc. Se diu de la persona denteniment molt despert o gran capacitat de comprensió.
¡viva!
(Del llatí vīvat, que vixca. No és castellanisme, puix és usada per escritors dels sigles XIII i XIV.)
  1. interj. ant. ¡Vixca!
observacions/documentació: Hui és una forma completament en desús pero molt ben documentada en la llengua clàssica: “E faeren aquell rey e unctaren-lo, e levants les mans dixeren: Viva lo rey.Ordinacions de la Casa i Cort de Pere el Cerimoniós.1344. “—¡Valéncia! ¡Valéncia! ¡Unió! ¡Unió! E posaren la senyera en la plaça del dit loch, cridant altes veus: —¡Viva la Unió! ¡Viva la Unió!”. Diplomatari de l’Unió del Regne de Valéncia. 1348.
Buscar viva en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.