Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: àguila
àguila, -les
(Del llatí aquĭla, mat. sign.)
  1. s. f. Nom donat a diverses espècies daus diürnes, rapaces, de bec corp, de vista aguda, vol ràpit i gran musculatura, del gènero Aquila i a unes atres famílies daucells que se li pareixen i que per extensió sels dona este nom.
  2. Àguila de mar, Haliaetus albicilla, medix vora un metro, de plomage fosc, bec groc i coa blanca, fa el niu a vora mar i menja peixos i aus marines principalment.
  3. Àguila capdal, ant. àguila real.
  4. Àguila calçada, Falcó pennatus, àguila de vora 50 centímetros de llargària, pot tindre el cap rogenc, el cos fosc i en les parts inferiors blanquinoses, la coa quadrada i els tarsos coberts de plomes. Sol vores en la Serra dEspadà.
  5. Àguila coronada o imperial, Aquila heliaca, pot aplegar a medir un metro de llargària, de plomage fosc en el cap més clar i dos taques blanques a lesquena.
  6. Àguila de cap blanc, Haliaetus leucocephalus, au dAmèrica de vora 90 centímetros de llargària, de cap i coa blanques, en les ales negres.
  7. Àguila peixcadora, Pandion haliaetus, de 50 a 60 centímetros de cap blanc groguenc, el cos fosc i ventre blanc, la coa a vetes negres i pardes, les ales molt llargues que tancades tapen la coa, bec curt; el plomage és oliós com el de les aus aquàtiques, viu a vora mar o prop dels rius i zones pantanoses, salimenta de peixos.
  8. Àguila real, Aquila chrysaetos, dun metro o més, és la més gran de les àguiles, de coa quadrada i plomage fosc, el tòs groguenc i la coa en vetes negres i pardes; salimenta duns atres pardals i de mamífers.
 1. Àguila gallinera, falco palumbarius i també Accipiter gentilis, se tracta duna classe de falcó que susa en cetreria, de cos robust, ales negres curtes i arredonides, bec negre, cames grogues, vola veloçment i prop de terra; el plomage és fosc per dalt, el ventre és blanc en taques negres i la coa cendrosa tacada de blanc.
 2. Ictiol. Peix espècie de rajada en una coa més llarga que el cos en una espina allargada que acaba en punta.
 3. Àguila bova, persona en poc de trellat, panoli, fava, pardal, mec.
 4. Ser una àguila, ser molt perspicaç.
 5. Antigament, moneda de coure de dèu cèntims.
 6. Nom que reben algunes monedes dalguns països per aparéixer en una de les seues cares la figura dest animal.
 7. Fer làguila o laguileta, loc. Fer bovades, fer el mec.
 8. Tindre vista dàguila, vore molt be. Ser perspicaç.
 9. Les àguiles, tres àguiles de cartó, escatades doripell en corona de flors, formen part de la processó del Corpus de la ciutat de Valéncia, desfilen entre les parròquies i alguns gremis i van escoltades per soldats de Roma i Hispània; cada una du un lema evangèlic. Les dos més chicotetes les duen un home cada una i signifiquen lunió de lIglésia de Roma i Espanya, per açò duen les inicials R i E en lesquena. Làguila gran, que desfila sobre un mecanisme, fa referència a Sant Joan Evangeliste, com indica linscripció Joanes que du al tòs, porta un colom en el bec que representa a lEsperit Sant indicant que lo que escrigueren els evangelistes fon inspirat per Ell, per lo que és coneguda popularment com àguila del colomet, i duna ala a latra, i sostenguda també pel bec, una veta en linscripció llatina: “in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum“. Esta àguila és coneguda comÀguila de Patmos”, puix en lilla de Patmos escrigué Sant Joan lApocalipsis.
 10. Ves a portar les àguiles, loc. Se diu quan u vist o més concretament calça de manera cridanera, puix els portadors de les àguiles en la processó del Corpus visten de colors.
Imàgens
Buscar àguila en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.