Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Roma
rom, -ma, -ms, -mes
(D’ètim incert, possiblement del llatí rhombus.)
  1. adj. m. Que no agudea, punta; descabotat de la punta.
romo, -ma, -os, -mes
  1. s. m. Animal naixcut duna somera i un cavall.
Buscar Roma en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: romà.