Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: mec
mec, -ca, -cs, -eques
(D’etimologia incerta.)
  1. adj. m. ant. Que no barba.
  2. Estúpit, bovo, fava, borinot, simple, boig, menflis.
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.