Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: rius
riu, -us
(Del llatí rīvu, mat. sign.)
  1. s. m. Corrent natural i contínua daigua que desemboca en una atra, en un llac o en la mar.
  2. fig. Abundància duna cosa que corre com si es tractara duna corrent daigua: Correran rius de sanc.
  3. Canal format per una série de teules posades una darrere de latra en la cara cóncava cap a fòra, de forma que laigua de pluja pot córrer per ell.
  4. Un riu de, loc. Molta cantitat duna cosa: Un riu de regals li donaren. Venia un riu de chiquets a jugar.
  5. Primer ha de passar molta aigua pel riu, loc. Indica que abans que passe una cosa ha de passar molt de temps o han de passar moltes atres coses.
ref. A la vora del riu, no faces niu ni a l’hivern ni a l’estiu. No n’hi ha riu que no tinga eixida. A la vora del riu, no faces niu i si el fas, fes-lo en estiu. En el forn i en el riu, tot se diu. Lo riu d’Alcoy emboirat, als tres dies banyat.
Buscar rius en:
  • rius coincidix en:
    • la 2ª persona del present d'indicatiu de riure