Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sanc
sanc
(Del llatí sanguĭne, mat. sign.)
  1. s. f. Líquit de color roig en els animals vertebrats, que circula pel sistema vascular. Se compon duna part líquida o plasma i de cèlules en suspensió, com hematies, leucocits i plaquetes. Distribuïx oxigen i aliment a les cèlules de lorganisme i arreplega els desperdicis.
  2. Sanc arterial, la que circula per les artèries.
  3. Sanc venosa, la que circula per les venes.
  4. Sanc viva, la de color roig, fresca, que acaba deixir duna ferida.
 1. Animals de sanc calenta, se diu dels mamífers i les aus.
 2. Animals de sanc freda, se diu dels peixos, els reptils i els invertebrats.
 3. Sanc freda, aplom i domini du mateix quan sestà en perill o en un moment apassionant.
 4. fig. Raça, família.
 5. Sanc blava, pertinença a la noblea.
 6. Sanc de bou, color roig fosc: Un vi sanc de bou.
 7. Taronja de la sanc, varietat de taronja en part de la polpa de color roig; també rep el nom de sanguina.
 8. Fer mala sanc, loc. Provocar un sentiment dagonia, atormentar.
 9. Tindre sanc dorchata, loc. Ser molt flemàtic, no afectar-se per res.
 10. Encendres o bollir la sanc, loc. Sentir una passió, excitar-se per una cosa.
 11. Ser de sanc calenta, loc. Ser molt apassionat.
 12. A sanc freda, loc. Sense estar mogut per una passió, en planificació o intenció.
 13. Pujar la sanc al cap, loc. Sentir una forta passió momentàneament.
 14. A sanc i fòc, loc. Sense pietat ni perdonar vides ni propietats en un assalt.
 15. Llavar en sanc, loc. Satisfer un agravi en la sanc de lenemic o de qui ofén.
 16. Tindre sanc de nap, loc. Ser covart.
 17. No quedar ad algú sanc en les bojaques, loc. Quedar-se deprimit.
 18. Suar sanc, loc. Treballar molt, fer grans esforços per a conseguir una cosa.
 19. Plorar llàgrimes de sanc, loc. Plorar en molt de pesar i sense consol.
 20. Donar la sanc de les venes, loc. Donar-ho tot, fer lo que siga per algú.
 21. Chuplar la sanc ad algú, loc. Aprofitar-se al màxim duna persona.
 22. La sanc no aplegarà a la mar, loc. Se diu duna chicoteta lluita o disputa que pareix molt gran pero que lo més segur és que no tinga moltes repercussions.
 23. Baixar la sanc als peus, loc. Sentir molta por.
 24. Córrer sanc, loc. Indica que ha hagut ferides en una baralla.
 25. Sanc de la meua sanc, loc. Ho diuen els pares dels seus fills.
 26. Fer sanc ad algú, ferir-lo.
 27. Gelar la sanc, loc. Impressionar fortament.
ref. A on no n’hi ha sanc no n’hi han (o no es poden fer) botifarres. Més estira un pèl de figa que un riu de sanc. La pròpia sanc no es pot tornar aigua.
Buscar sanc en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: sanch.