Necessitem que colabores: >> Fes-te patró << >> Donació <<
Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Taronja
taronja, -nges
(De l’àrap toronĝa, mat. sign.)
s. f. Fruit cítric del taronger, de forma esfèrica i de diversos diàmetros, cobert per una corfa olorosa i rugosa, d’un color mescla de roig i groc i una polpa a gallons molt sucosa i més o manco dolça segons la classe. Hi han moltes varietats com ara: Navel, Navelate, Navelina, Valéncia, Satsuma, Newhall, Berna, Castellana, de Nules, Clemenvilla, Washington, Hernandina, Moro Catàina, Vicieda, Macetera, Peret o Pereta… / Taronja agra o borda, fruit del taronger bort o agre. / Taronja blanca, una de les varietats més venudes a nivell mundial, redona, d’abundant suc dolç, molt bona per al consum de taula i industrial. / Taronja de la cadena o cadenera, varietat que madura per novembre, casi completament redona i polpa dolça en molt de suc i poques llavors. / Taronja capuchina, varietat de taronja dolça especialment mengívola. / Taronja corfa dolça, varietat que, com el seu nom diu, té una corfa que es pot menjar per lo dolça que és. / Taronja de bergamota, varietat que madura per decembre i giner, de gran tamany i de molt bon sabor. / Taronja de corfa grossa, varietat que presenta una corfa en bonyets, molt grossa i fàcil de separar. / Taronja de l’agredolç, la taronja que fa un taronger bort empeltat d’un dolç o fi; té gust agredolç i la pell dels gallons és dura. / Taronja de la reina, varietat dolça que té la corfa fina, prima i groguenca. / Taronja de llavar budells, taronja agra, que s’utilisa només per a lo que indica el seu nom a l’hora de fer embotits. / Taronja de la sanc o sanguina, varietat poc comuna i que destaca per tindre en la corfa ovalada i en la polpa un pigment roig. / Taronja de sanc de rossí, varietat empeltada de magrana, rogenca, mijaneta i prou bona; madura pel més d’abril. / Taronja dolça o fina, la que no és agra o borda; és la varietat més cultivada degut al gran èxit del seu sabor dolç. / Taronja imperial o sucrenya, varietat rogenca, gran i inclús massa dolça. / Taronja mandarina, el fruit del taronger mandarí, és chicoteta, esclafada i de polpa molt dolça. / Taronja murciana, varietat de pell molt fina, sabor dolç i tamany chicotet. / Taronja real, varietat que es consumix a finals d’any, molt grossa i bona. / Taronja salustiana, originària de la localitat valenciana d’Énova. // Color com el de la fruita del taronger, que s’obté en la mescla del roig i el groc. També se li diu ad este color color carabassa. // Mija taronja, de forma semiesfèrica. fig. La parella d’una persona. // Pensar en l’amor de les tres taronges, loc. Estar ensomiant despert, abstret i despistat.
Buscar Taronja en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: taronjada.