Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: poques
poc, -ca, -cs, -oques
(Del llatí paucu, mat. sign.)
  1. adj. m. En escassa cantitat o en número reduït.
  2. Usat com a atributiu sense cap de preposició entre ell i el substantiu: Home de poca força. Persona de poques paraules.
  3. Unit al substantiu per la preposició de si el substantiu és masculí singular, pero no si és femení o plural, a no ser que vaja precedit per un: Beu un poc de vi. Poc de temps fa que anà. Poques coses li queden. Poca gana de vindre.
 1. plr. Poca gent, número reduït de persones: Pocs saben la veritat.
 2. ant. Menut, chicotet.
 3. s. Chicoteta cantitat.
 4. Un poc, una cantitat chicoteta.
 5. Poca cosa, molt poc o persona insignificant en algun aspecte: Doli en queda poca cosa. El seu marit era poca cosa i ella el dominava.
 6. Un poc, adv. Una miqueta, en escassa cantitat o intensitat.
 7. Tindre en poc, menysprear, no fer apreci.
 8. adv. Escassament.
 9. Per poc, que no falta molt per a estar complet, per a aplegar...
 10. A poc a poc o poc a poc, lentament, espai.
 11. De poc en poc, ant. Gradualment.
 12. Poc més o manco, o poc més o menys, aproximadament, en escassa diferència.
 13. Poc o molt, se diu per a indicar una cantitat incerta.
 14. Ni poc ni molt, gens, absolutament res.
 15. En poques paraules, loc. En resum.
 16. No poc o no ni poc, loc. Indica oposició a una negació.
 17. Pocs i mal avenguts, loc. Susa per a referir-se ad aquelles persones que, sent poques, no tenen bona relació i estan desunides per diferents motius.
 18. Una poca llet, loc. Indica oposició a una petició o afirmació.
ref. Lo poc agrada, i lo molt embafa. Més val poc i bo que molt i roïn. Poc a poc, fila la vella el cop. Poc a poc, lo poc pot lo molt. Poc a poc, va el coixo a missa. Poc tens, poc vals. Poc viurà qui no ho vorà. Pocs amics, pero escollits. Poques coses hi han en lo món, que pareguen lo que són. Poquet i bo. Si poc és poc, manco és res. Si poc se guanya de filar, manco es guanya de mirar. Si poc te costa de dir, manco et costa de desdir.
Buscar poques en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.