Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pensar
pensar
Flexió verbal »
(Del llatí pensare, meditar.)
 1. v. tr. Concebre idees, discórrer, imaginar, practicar lenteniment la facultat de concebre, jujar, considerar, etc.
 2. Formar el propòsit de realisar un acte.
 3. Preocupar-se de fer alguna cosa: Pensa que has destudiar si vols aprovar.
 4. Pensar en algú o en alguna cosa, tindre present en lesperit ad alguna persona o cosa, no oblidar-se della.
 5. tr. Opinar, creure.
 6. refl. Creures, imaginar-se: Yo em pensava que vivies ací i vius fòra.
 7. Estar a tall duna cosa: Yo pensava morir quan caiguí de lescala.
 8. Donar qué pensar, loc. Intranquilisar, preocupar.
 9. Haveu de pensar que..., loc. Enunciat utilisat per a introduir una oració narrativa.
 10. No penses que..., loc. Enunciat utilisat per a introduir una oració negativa.
 11. ¡Ni pensar-ho!, loc. Expressió usada per a negar una autorisació.
 12. ¡Quí ho havia de pensar!, loc. Enunciat exclamatiu usat per a manifestar estranyea per un succés sorpresiu i inesperat.
 13. ¡Sense pensar-ho!, loc. Dimprovís, de sobte, inesperadament.
ref. Cada u té una manera de pensar. Més pensa un necessitat que cent advocats. Pensa mal i encertaràs. Pensa molt i parla poc, i els sabis te faran lloc. Pensa primer lo que hages de fer. Pensat i fet (S’utilisa generalment per a referir-se a les coses fetes en pressa, posades en pràctica només pensar-les, pero també a coses que primer se pensen i en acabant se fan).
Buscar Pensar en: