Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: negar
negar
(Del llatí necāre, matar.)
  1. v. tr. var. form. ant. i hui dialect. V. anegar (ofegar, inundar) i derivats.
negar
Flexió verbal »
(Del llatí nĕgare, mat. sign.)
  1. v. tr. Manifestar sobre lo que algú afirma, que no existix, que no és correcte o que no és cert.
  2. Declarar desconegut, no reconéixer: Una mare no pot negar a son fill.
  3. No concedir, dir que no a lo que es demana.
  4. refl. No accedir.
ref. A qui nega no el pengen.
Buscar negar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.