Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: improvís
improvís
(Del llatí improvīsum, mat. sign.)
  1. adj. m. ant. Desprevengut.
  2. De colp i repent, sense esperar-ho.
  3. Dimprovís, repentinament, de forma imprevista.
Buscar improvís en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.