Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: dolça
Dolça
 1. s. f. Nom propi de dòna.
dolça, -lces
 1. s. f. var. ort. ant. V. dolsa.
dolç, -ça, -ços, -lces
(Del llatí dulcis, mat. sign.)
  1. adj. m. Que causa en el paladar una sensació pareguda a la que causa el sucre o la mel.
  2. Dolç com la mel, dolç com larrop o dolç com la bresca, loc. Molt dolç.
 1. Que no està amarc ni agre ni àcit ni salat.
 2. Que carix de la sal suficient que en poca; dessaborit.
 3. Que conté sucre. En el cas del vi o dunes atres begudes, seria lopost a sec.
 4. fig. Que produïx una sensació o una emoció agradable: una veu molt dolça. Parlem una llengua dolça. És una persona molt dolça.
 5. adv. En suavitat, en dolçor, duna manera dolça, sense violències: El piano sonava dolç.
ref. Quant més sucre, més dolç (i algú afig) i aixina foten a molts. Qui guisa dolç guisa per a molts; qui guisa salat guisa per al gat.
Buscar dolça en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: dolsa.