Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Dolç
dolç, -ça, -ços, -lces
(Del llatí dulcis, mat. sign.)
    1. adj. m. Que causa en el paladar una sensació pareguda a la que causa el sucre o la mel.
    2. Dolç com la mel, dolç com larrop o dolç com la bresca, loc. Molt dolç.
  1. Que no està amarc ni agre ni àcit ni salat.
  2. Que carix de la sal suficient que en poca; dessaborit.
  3. Que conté sucre. En el cas del vi o dunes atres begudes, seria lopost a sec.
  4. fig. Que produïx una sensació o una emoció agradable: una veu molt dolça. Parlem una llengua dolça. És una persona molt dolça.
  5. adv. En suavitat, en dolçor, duna manera dolça, sense violències: El piano sonava dolç.
ref. Quant més sucre, més dolç (i algú afig) i aixina foten a molts. Qui guisa dolç guisa per a molts; qui guisa salat guisa per al gat.
Buscar Dolç en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: doll i dol.