Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: amor
amor, -rs
(Del llatí amor, -ōris, mat. sign.)
  1. s. m. Sentiment intens que mou a les persones a desijar i procurar el be duna atra persona, colectiu o cosa: Lamor que sent per ella lha fet canviar. Per amor a la Pàtria ha sacrificat moltes coses.
  2. Amor propi, estima per mateix i pel seu prestigi: Per amor propi no pot acceptar fer dobrer quan és arquitecte.
  3. La persona o cosa amada: El meu amor és Maria.
 1. ant. Gràcia o favor que es concedix.
 2. Per lamor de Deu, per caritat, per favor.
 3. ant. Per amor de..., per causa de..., per atenció a...: Per amor de mi, dis-me la veritat.
 4. Per amor a lart, sense obtindre recompensa o cobrar per un treball.
 5. Fer lamor, copular.
 6. Amor lliure, relacions sexuals entre persones sense estar casades.
 7. Amor cortés, relacions amoroses a on el cavaller actuava com a vassall feudal de la dama.
observacions/documentació: Antigament amor era femení, com tantes atres paraules acabades en -or.
ref. L’amor desastra a les gents. Amor en amor se paga. Amor d’amos, aigua en cistella. Amor de monja i pet de flare, tot és aire. Amor, lo de pare; tot lo demés és aire. Amor d’ase, mòssos o coces. Amors, dolors i diners, no poden estar secrets. L’amor el va pintar un cego. L’amor i la gravetat no passen per un forat. Per l’amor i la mort no n’hi ha res fort. Amor de trompeta, amor de castanyeta.
Amor
(Del llatí amore, amor.)
 1. s. m. Nom propi dhome.
Buscar amor en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.