Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: casades
casat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. de casar.)
  1. s. m. Unit en matrimoni.
  2. Se diu de coses que estan ajustades exactament.
ref. Més val un bon casat que un mal capellà. Si vols estar ben casat, casa’t en el veïnat. Qui festeja a la casada, la vida porta empestada. Qui no siga per a casat, que no enganye a la dòna. Per a ser un mal casat, val més quedar-se fadrí.
casada, -des
(Derivat colectiu de casa.)
  1. s. f. ant. Família o persones que viuen en una casa.
Buscar casades en:
  • casades coincidix en:
    • el participi femení plural de casar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: encasat, cassat, caçat i caçada.