Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cobrar
cobrar
Flexió verbal »
(Del llatí *cŭpĕrāre, per regressió de re-cŭpĕrāre, mat. sign.)
  1. v. tr. ant. Readquirir, recobrar, recuperar.
  2. Rebre diners o una atra cosa per la realisació dun treball, servici, etc.
  3. Arreplegar una corda o similar, estirant-la des duna embarcació o un atre lloc.
ref. Qui còbra, s’alegra. Qui paga descansa i qui còbra més.
Buscar cobrar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.