Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esclafada
esclafat, -ada, -ts, -ades
  1. adj. m. Trencat, deformat o aplanat per efecte de colp o pressió.
  2. coloq. Carent de forces morals o físiques.
esclafada, -des
(Posverbal de esclafar.)
  1. s. f. Acte i efecte desclafar o esclafar-se.
  2. local. Espècie de coca grossa, elaborada en rent.
  3. local. Espècie de pa aplanat, obert pel mig en forma de círcul.
Buscar esclafada en:
  • esclafada coincidix en:
    • el participi femení singular de esclafar
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)