Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esclafar
esclafar
Flexió verbal »
(D’orige onomatopèyic. cf. l’arag. esclafar, mat. sign.)
  1. v. tr. Trencar alguna cosa o deformar-la per un colp o una forta pressió, reduint el seu volum o aplanant-la.
  2. refl. Chafar-se.
  3. coloq. refl. Deprimir-se.
  4. fig. Destrossar, causar gran dany físic o moral ad algú per cansament o malaltia, o véncer-lo en total superioritat.
  5. Esclafir el plor o el riure: Li contí la gràcia i esclafà a riure.
Buscar esclafar en: