Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: coca
coca
(Abreviatura de cocaïna.)
 1. s. f. coloq. Cocaïna.
coca, -oques
(De l’aimara koka, nom d’esta planta entre els indis americans.)
 1. s. f. Arbust Arythroxylum coca, dAmèrica meridional, de la família de les eritroxilàcees.
coca, -oques
(Del baix alemà koka, mat. sign.)
  1. s. f. Massa de farina en forma redona o quadrangular que es cuina a mig fòc i a la qual safigen damunt o dins uns atres ingredients.
  2. Coca fullosa, la que fa una espècie de fulls de pasta superposts; fulloldre.
  3. Coca de dacsa, la feta en farina de dacsa, sal i oli, du damunt o dins diversos ingredients com ara tonyina salada, ou dur, tomata o ceba fregida, anchova o gambeta en bleda. Localment se li dona el nom de coca a la calfó.
  4. Coca de cacau, la feta en farina, dolça i en cacau torrat o mòlt.
  5. Coca de sagí, la feta en farina, dolça i en sagí.
  6. Coca de llanda, en llanda, de mida o bova, espècie de bescuit, sol fer-se en una llanda i pot dur anous, panses o uns atres ingredients.
  7. Coca farcida, la que du dins algun ingredient, com ara tomata i pimentó, espinacs, tonyina, etc.
  8. Coca escaldada, la que es pasta en aigua bollint.
  9. Coca daire, la que és gran, molt esponjosa i llaugera.
  10. Coca farinosa, de molles o de molletes, la que es fa de pasta de pa sense rent i en oli, i que es cobrix en una capa irregular de farina en pols.
  11. Coca fina, la feta de farina fina, oli, sucre i aiguardent.
  12. Coca tapada, la que és com un pa farcit de bledes.
  13. Coca en panses o fogaces, feta de farina, dolça i en panses o panses i anous.
  14. Coca Cristina, feta de farina, ou, armela mòlta, canella i corfa de llima rallada.
  15. Coca bova, dialect. Pa cremat, pa socarrat, pa daire, pa dou, pa bovo o pa en ous.
 1. Tortada en general.
 2. Fer-se una coca, loc. Deformar-se per un colp fet en violència.
 3. Fer-se coca una cosa, loc. Desfer-se, trencar-se, destrossar-se.
 4. Estar fet una coca, loc. Estar vell, en alifacs o baldat; estar molt cansat o cascat.
 5. ¡Nyas coca!, loc. Expressió que equival a tin, pren, ací tens. També es diu davant duna cosa que sorprén.
ref. Coca de panses i anous, de dijous a dijous. A mon pare li diuen coca, i yo em muic de fam.
Buscar coca en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: còca.