Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: pimentó
pimentó, -ons
(Derivat del llatí pigmĕntum, colorant, pigment.)
    1. s. m. Fruit de la pimentonera, planta solanàcea del gènero apsiam annuum, en fulles ovals i flors blanques i un fruit llarc de baya buida i de color vert o roig del que hi han diverses varietats.
    2. Pimentó italià, és vert i llarguerut, més prim que els atres i de molla no tan grossa.
    3. Pimentó morrongo, és més gros que els atres i de carn més dolça.
  1. Pimentó en tonyina, plat típic valencià. V. titaina.
  2. Tindre pimentons, loc. Ser dificultós o tindre molts inconvenients.
ref. Pimentons morrongos i bou, en un any prou.
Buscar pimentó en: