Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: plat
plat, -ts
(Del llatí *plattu, pla.)
  1. s. m. Peça descudella que pot ser de diversos materials, baixa i redona, en la vora un poc alçada formant una cavitat, i que sutilisa principalment per a servir a la taula els aliments corresponent a cada persona.
  2. Plat soper o plat de sopa o plat fondo, el que major fondària i susa per a servir en ell la sopa o uns atres aliments en forma líquida.
  3. Plat pla, el que molt poca fondària i susa per a servir en ell els aliments no líquits o caldosos que es servixen darrere de la sopa normalment.
  4. Plat de postres, el que és més chicotet que els atres, molt poca fondària, i susa per a servir en ell la fruita o uns atres postres.
  5. Plat dabocar o plat de polla, el que és de major tamany que els atres i susa per a servir a la taula aliments per a diverses persones.
  6. Plat de mija polla, el que és un poc més menut que el plat de polla pero més gran que el de polleta i que els atres.
  7. Plat de polleta, el que és un poc més menut que el plat de mija polla pero més gran que els atres.
  8. Plat perdiguer, el plat de polla pero més chicotet.
  9. Plat descórrer, el plat de gran tamany, relativament fondo i ple de foradets dins del qual se coloquen el peix, fruita, verdures, i uns atres aliments que shan rentat i shan descórrer.
  10. Plat de demanà, plat que el nóvio, entre unes atres coses, regalava a la nóvia en lacte social o familiar conegut popularment com la demanà, en el qual el nóvio demanava en matrimoni a la nóvia. En el plat solia representar-se part de laixovar que la nóvia aportava al matrimoni, com ladreç de valenciana, roba, peces de cuina...
 1. Cantitat daliments que cap en un plat.
 2. Cada u dels menjars que es prenen en una mateixa menjada: De primer plat hi ha titaina i de segon peix fregit.
 3. Menjar cuinat duna determinada manera: La paella és un plat internacional.
 4. Plat del dia, el menjar que una casa de menjars o restaurant ha cuinat per al dia i està dins del menú pero fòra de la carta.
 5. Plat combinat, el que servixen cafeteries o restaurants i que diferents coses per a menjar.
 6. Plat fort, el més consistent o principal dun dinar o sopar. Per extensió, la part més important duna cosa.
 7. Plat de calent, menjar calent generalment caldós i que es menja en cullera.
 8. Objecte que per la seua forma redona i plana es pareix a un plat de menjar.
 9. Utensili pla a on se depositen les almoines.
 10. Passar el plat, arreplegar donatius o almoines en un plat.
 11. En una balança, cada u dels dos discs en forma de plat fondo dins dels quals se posen les peses en u i la cosa que vol pesar-se en latre.
 12. Peça plana que forma part dun mecanisme, com ara la dun torn i que servix per a colocar damunt della la peça que sha de treballar.
 13. Peça protectora de forma redona que tapa i embellix la llanda de les rodes dun vehícul.
 14. Mirar o estar en el plat i en les tallades, loc. Prestar atenció a dos coses o a dos aspectes diferents al mateix temps.
 15. No haver trencat mai un plat, loc. Ser inocent o ser bona persona.
 16. Pagar els plats trencats, loc. Sofrir injustament les conseqüències de les malendreces dun atre.
 17. Tirar-se els plats al cap, loc. Barallar-se en algú.
 18. No cauràs en el plat, loc. Se diu donant permís ad algú per a que entre en el menjador mentres sestà menjant.
ref. No en vullc, no en vullc, el plat en caramull.
Imàgens
Buscar plat en: