Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: restaurant
restaurant, -ts
(Del llatí restaurante, part. pres. de restaurare, refer.)
  1. s. m. ant. Aliment o medicament per a recuperar o restaurar les forces, reconstituent.
restaurant, -ts
(Del fr. restaurant, mat. sign.)
  1. s. m. Lloc públic a on se servixen menjars i begudes per a ser consumides en ell.
Buscar restaurant en:
  • restaurant coincidix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.