Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: colocar
colocar
Flexió verbal »
(Del llatí collŏcāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Posar en un lloc determinat a algú o a alguna cosa.
  2. Posar a algú en una posició determinada.
  3. Casar a algú: Ya colocada a la filla i li queda el fill.
  4. refl. Trobar un lloc de treball: Sha colocat doficiniste en Elig.
Buscar colocar en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: collocar.