Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Trobar
trobar
Flexió verbal »
(Possiblement d’un verp llatí tardà *tropare, que originàriament devia significar parlar en figures, del llatí tropus, en un llenguage figurat, i més tart significaria compondre versos.)
 1. v. tr. ant. Inventar, descobrir alguna cosa nova o que no es coneixia anteriorment.
 2. Compondre una cançó, una composició poètica...
 3. Donar en alguna cosa que es buscava o que apareix de manera imprevista sense buscar-la.
 4. refl. Reunir-se o juntar-se dos o més persones, animals, etc., en un mateix lloc.
 5. Percebre o sentir una cosa, obtindre: Trobà consol en els meus braços.
 6. Vore a algú o alguna cosa baix un determinat aspecte, forma, manera de ser o destar: Quan torne a la casa del poble sempre la trobe igual, no canvia.
 7. Atribuir ad algú o alguna cosa una qualitat, una condició, un estat dànim; estimar, considerar: Trobe trist al gos.
 8. Pensar, creure, considerar provable o possible: Trobe que hui plourà.
 9. refl. Considerar-se, sentir-se dalguna manera: No em trobe be de les cames.
 10. refl. Estar present en un lloc: Me trobe en Alacant i estaré ací uns dies.
 11. No trobar-se, loc. No habituar-se a una situació o a un lloc: No es troba ell fent de mestre.
 12. Tant se men dona això com lo que he trobat hui, loc. Se diu per a manifestar desinterés, indiferència o menyspreu cap alguna cosa.
 13. Tu i lo que mhe trobat hui, tot és u, loc. Se diu per a expressar menyspreu cap algú.
ref. Trobar u la sabata de son peu. Trobar u tapadora per a tot.
Buscar Trobar en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.