Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: estimar
estimar
Flexió verbal »
(Del llatí aestīmare, mat. sign.)
  1. v. tr. Calcular el valor o preu duna cosa.
  2. Determinar per càlcul el número, extensió, importància... duna cosa: Sestimen en huitanta les persones afectades per la malaltia.
  3. Jujar, creure una cosa de determinada manera: Els monitors estimaren que era un bon lloc dacampada.
  4. Tindre apreci, afecte i bona opinió dalgú o dalguna cosa: Mestime ma casa i vaig a rehabilitar-la.
  5. Estimar més, preferir: Mestime més fer açò que allò.
observacions/documentació: La forma estimar no és sinònima en valencià de amar o voler, que impliquen amor, mentres que estimar significa valorar o tindre afecte. Una cita clàssica fa vore esta diferència: “¡O, Senyor! fes me gracia que yo sapia lo que es de saber, e que ame lo que es de amar, e loar lo que a tu plau, hi estimar lo que deu esser estimat, e menysprear lo que als teus ulls sutzeu e vil se manifesta” Tomàs de Kempis i Miquel Pérez. La imitació de Jesucrist. 1482.
Buscar estimar en: