Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: conseqüències
conseqüència, -ies
(Del llatí consĕquentĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Fet que resulta llògicament dun atre.
  2. ant. Fer conseqüència, utilisar-la de precedent o eixemple a seguir en casos su­ccessius.
  3. En conseqüència, o a conseqüència, com a resultat, a causa de, en virtut.
  4. En conseqüència, adv. Per consegüent, per tant.
  5. Sofrir o patir les conseqüències, patir els resultats.
Buscar conseqüències en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.